07 listopada 2022
Mały książę w  gwarach i językach regionalnych.

13 listopada w Auli UAM - "Ballady i romanse"!

Zarząd fundacji AITWAR się wybiera, a Państwo...?

https://koncerty.amu.edu.pl/