Za nami zeszłoroczny Słowodziej '20 - wyjątkowo trudny ze względu na sytuację pandemiczną, ale i bogaty w wyzwania i nowe technologie, a te pozwoliliśmy sobie wykorzystać podczas jego realizacji. Z powodzeniem.

Dzisiaj zapraszamy na kolejną odsłonę największego, wojewódzkiego, interdyscyplinarnego projektu czytelniczego, skierowanego do uczniów wielkopolskich szkół: SłowoDziej '21!

Projekt tegoroczny, oprócz konkursów znanych z poprzednich edycji - BaśnioBrania, Słowanicy, grupowej akcji czytelniczej Zaczytana Przerwa i konkursu dla opiekunów O Brzegini Skarb, a także wspólnego tworzenia opowieści Wielkopolskiej Bajędy, obejmie nowe formy współzawodnictwa: konkurs dla dorosłych O Aitwarowe pióro, slam bajarzy Słowotok (Suovotalk) i hackaton literacki O puchar Chmurników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy szkoły do uczestnictwa we wszystkich konkursach.

Kompleksowe potraktowanie projektu jest u nas nadal niezwykle mile widziane, (można w ten sposób osiągnąć aktywizację kreatywną i spójnię tematyczną: literacko-plastyczną, a na tym nam zależy najbardziej). Termin zgłaszania szkół do udziału w całości projektu upływa 24 września 2021r. Zgłoszenia do pojedynczych konkursów przyjmowane będą w terminach określonych w poszczególnych regulaminach. Wszystkiego dowiecie się szczegółowo z regulaminu dostępnego w zakładce Regulaminy, a Kartę Zgłoszeniową można pobrać TUTAJ.

Szkoły, które całościowo potraktują naszą propozycję, otrzymają od nas:

- drukowany pakiet promocyjny projektu (plakat do wywieszenia w szkole, zakładki do książek dla uczniów, zestaw regulaminów i informacji dla nauczycieli),

UWAGA! Wszystkie nasze działania mogą się odbyć podczas zdalnego czy hybrydowego nauczania - w przypadku, gdy szkoła przeszła na taki tryb nauczania, prace plastyczne będą mogły być również wysłane w formie skanu z dołączoną metryczką.

W tym roku, niestety, z powodu znacznie niższych dotacji, zmuszeni jesteśmy zrezygnować z projektu „Baśnie w podróży”, który był formą nagrody za udział w projekcie (spotkanie  - niespodzianka z kulturą słowiańską) - zobacz TUTAJ, jak wyglądała w poprzedniej edycji projektu.

 

Tematem przewodnim tegorocznego Słowodzieja jest Las. Pan Las. Niech jego siła, żywotność, dobroć i magia dodadzą energii wszystkim przystępującym do Słowodzieja '21.

Sława stającym do rywalizacji!

 

W tym roku zapraszamy do naszego projektu również innych Słowian, uczących się w naszych szkołach. Wiemy, że jeszcze nie całkiem poprawnie władają językiem polskim, ale znają mnóstwo cudownych opowieści przywiezionych z własnego kraju. Stworzyliśmy możliwość uczestnictwa zarówno w konkursie FarBoBajanie, bo przecież sztuka mówi językiem uniwersalnym, jak i w konkursie BaśnioBranie. W odpowiedniej zakładce opisaliśmy założenia konkursu i umieściliśmy regulamin w  języku ukraińskim.
Czekamy na Wasze opowieści, ilustracje - na Waszą wyobraźnię!

Цього року ми запрошуємо до нашого проєкту також інших слов’ян, які навчаються у наших школах. Розуміємо, що вони ще не цілком правильно володіють польською мовою, але напевно знають безліч чудових історій привезених зі своїх країн. Ми створили можливість участі так у конкурсі «FarBoBajanie», адже мистецтво говорить універсальною мовою, як у конкурсі «BaśnioBranie». У відповідній закладці ми описали їх основні ідеї та помістили положення про конкурси. Чекаємо Ваших історій, ілюстрацій – Вашої фантазії!

Wielkopolska Bajęda

SŁOWODZIEJ
Wyślij!
Wyślij!
Formularz został wysłany
Proszę wypełnić wszystkie pola!

Telefon: (+48) 505 25 15 10

E-mail: kontakt@fundacjaaitwar.pl

KONTAKT

Filolog polski, specjalista od komunikacji językowej, metaforysta.

Muzyk, kulturoznawczyni, pedagog, mediatorka, twórczyni i siła napędowa wielu społecznych projektów

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Collegium Balticum w Szczecinie.

Literaturoznawca – historyk i krytyk literacki, redaktor, edytor, regionalista, znawca i popularyzator e-learningu; zajmuje się badaniem metod informatycznych w edukacji.

Maciej Czernecki

Edyta Czernecka

Patryk Borowiak

Wiesław Przybyła

Jurorzy konkursu BaśnioBranie

Wiedząca Projektu

Etnolożka i antropolożka kulturowa, artystka sketch street

Wieloletnia pedagog, artystka plastyk, specjalizująca się w malowaniu na jedwabiu, obdarzona niezwykłą wrażliwością kolorystyczną

 

Komisarz konkursu, dyplomowana artystka plastyk, posiadająca wyjątkową wrażliwość na słowiańszczyznę

Elżbieta Kanak

Joanna Sałata

Karolina Urbańska

Jurorki konkursu FarBoBajanie

Zaczytana Przerwa

O Brzegini Skarb

Pyrlandzka

Bajęda

O Aitwarowe

Pióro

Słowotok

O Puchar Chmurników

Словом мальоване

Słowanica

BaśnioBranie

FarboBajanie

Witajcie w głębi magicznego Lasu!

Zerknij!

 Obraz: Игорь Левченко z Pixabay