29 września 2020
Mały książę w  gwarach i językach regionalnych.

Czas się kończy!

Tylko do końca września czekamy na zgłoszenia szkół, które chcą wziąć udział we wszystkich działaniach projektu.

Liczne pytania z Państwa strony skłoniły nas do podania kilku ważnych przesłanek:

- zgłoszenie szkoły do udziału w całym projekcie nie jest jednoznaczne z koniecznością TU i TERAZ udziału we wszystkich konkursach - nadsyłanie prac w konkursach określa termin zawarty w ich regulaminie,

- wypełnione zgłoszenie szkoły do projektu można przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres Fundacji AITWAR,

- w przypadku chęci udziału tylko w konkursie plastycznym, literackim, czy akcji społecznej "Zaczytana przerwa" nie ma potrzeby zgłaszania nam tego teraz - wystarczy dostarczyć prace w wyznaczonym terminie.

Placówki, które zgłoszą chęć udziału we wszystkich naszych działaniach, do czego serdecznie zachęcamy, otrzymają od nas pakiet pomocowy, który pomoże w realizacji projektu i jego wizualizacji na terenie szkoły oraz zapewnienie darmowych przesyłek prac uczniowskich do Organizatora.

Karta zgłoszenia szkoły znajduje się na dole strony w zakładce REGULAMINY