01 października 2020

Lista szkół zarejestrowanych do udziału w całym projekcie
SłowoDziej

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbiu

2. Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie

3. II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu

4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie

5. Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu

6. Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dowbora - Muśnickiego w Lusowie 

7. Zespół Szkół w Lotyniu

8. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 w Poznaniu

9. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Wojciecha w Wągrowcu

10. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu

11. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach 

12. Szkoła Podstawowa nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu

13. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu

14. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu