W związku z sytuacją za oknem (nie chodzi tu bynajmniej o przemiłe jesienne szarugi) i hybrydowym trybem nauczania przedłużamy termin składania prac do ostatniego dnia października 2020r.
Stosowne informacje zostały rozesłane do szkół drogą elektroniczną.

Przedłużamy czas składania prac!

16 października 2020