10 października 2021
Mały książę w  gwarach i językach regionalnych.

Mamy konkurs dla obcokrajowców!
У нас конкурс для іноземців!

W tym roku zapraszamy do naszego projektu również innych Słowian, uczących się w naszych szkołach.
Wiemy, że jeszcze nie całkiem poprawnie władają językiem polskim, ale znają mnóstwo cudownych opowieści przywiezionych z własnego kraju. Stworzyliśmy możliwość uczestnictwa zarówno w konkursie FarBoBajanie, bo przecież sztuka mówi językiem uniwersalnym, jak i w konkursie BaśnioBranie. W odpowiedniej zakładce opisaliśmy założenia konkursu i umieściliśmy regulamin w  języku ukraińskim.
 
Czekamy na Wasze opowieści, ilustracje - na Waszą wyobraźnię!
 
 
Цього року ми запрошуємо до нашого проєкту також інших слов’ян, які навчаються у наших школах.
Розуміємо, що вони ще не цілком правильно володіють польською мовою, але напевно знають безліч чудових історій привезених зі своїх країн. Ми створили можливість участі так у конкурсі «FarBoBajanie», адже мистецтво говорить універсальною мовою, як у конкурсі «BaśnioBranie». У відповідній закладці ми описали їх основні ідеї та помістили положення про конкурси.
 
Чекаємо Ваших історій, ілюстрацій – Вашої фантазії!
 
tłumaczenie: Katarzyna Fiszer, Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM