Zawróć

Kontakt

Poszerz swój widnokrąg

SłowoDziej

Interdyscyplinarny projekt Fundacji AITWAR

W 2013 roku za sprawą Fundacji AITWAR po raz pierwszy Słowodziej pojawił się na świecie. Nosił wtedy imię Baśni Bajanie - ze Słowiańskiej duszy. Trochę więcej - TUTAJ.

Rok 2015, 2016 i 2017 przyniosły znaczące zmiany w formule projektu: pojawiły się nowe konkursy i nowe wyzwania, a liczba prac i uczestników rosła do nieba, by przekroczyć w końcu 5 000! Szczegóły - TUTAJ.

Rok 2020 był trudny dla wszystkich, również dla Słowodzieja, ale udało nam się przeprowadzić projekt pomimo obostrzeń sanitarnych, a nawet rozszerzyć jego formułę o uczestnictwo zaproszonych gości z najciekawszych kulturowo (według nas) gmin Polski. W 2020 roku zaprosiliśmy do uczestnictwa podkarpacką gminę Jaśliska, gdzie strzępy kultury łemkowskiej i madziarskiej nasycają współczesne polskie kino, angażując całą społeczność w jego tworzenie, czego efektami są: Twarz, Wino Truskawkowe, Wróbel i nieomal oskarowe Boże Ciało...

Dwa lata temu, w roku Lema, dodaliśmy nowe formy współzawodnictwa konkursowego: slam bajarzy i hackaton literacki.

W roku ubiegłym, Roku Polskiego Romantyzmu, zachęcaliśmy do czytania Balladyny, Świtezianki i innych utworów, które otworzyły oczy ówczesnemu czytelnikowi na całe bogactwo baśni, bajęd i opowieści z naszej przeszłości, a którego pokłosiem są właśnie spływające do nas prace uczestników poszczególnych konkursów.

Dzisiaj, w 2023 roku, ogłaszamy przerwę w Słowodzieju                       i jednocześnie zapraszamy do konkursu - niespodzianki: na KOMIKS!